Halti, på Storslett ved Reisaelva

Halti er besøkssenteret for Reisa nasjonalpark og her finner du brosjyrer, papirkart, digitale karttjenester, informasjon og litteratur om Reisa nasjonalpark. Vi har også en utstilling, «Møter», som kan besøkes ved å løse billett. Utstillingen viser menneskenes møte med naturen i regionen og gir en spennende innsikt i hvordan natur og kultur virker sammen i regionen.

På Halti kan du få nyttige råd og tips om turer og aktiviteter i nasjonalparken. Om sommeren er det en enkel kafé på senteret, samlokalisert med bibliotek og turistinformasjon i samme lokaler. Utendørs ved Halti kan man vandre langs Reisaelva og Elveparken.

 

Ovi Raishiin – Visitor Point Reisadalen

Ovi Raishiin er et informasjonspunkt og et utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark. Stedet drives av Halti nasjonalparksenter AS, som en del av Besøkssenter Reisa nasjonalpark. Ovi Raishiin betyr "døra inn til Reisadalen" på kvensk, som er ett av tre språk som tradisjonelt har vært brukt i Reisadalen.