Nyheter

Vårjevndøgn i Reisa nasjonalpark

På dalen sin østre side merkes det godt at sola begynner å ta tak. Noen små isras og snørenner har løsnet og seget nedover, og Mollisfossen har fått et hull i issøylen. Fortsatt er det gode forhold på elveisen oppover dalføret, men vi vet at det forandrer seg fort så snart det blir en mildværsperiode. […]

Klippehekkende rovfugler i Reisa nasjonalpark

I Reisa nasjonalpark er det registrert over 120 hekkende fuglearter.  De bratte klippeveggene langs dalen gir god tilgang på hekkemuligheter for flere av våre rovfuglarter som Fjellvåk, Kongeørn, Dvergfalk og Tårnfalk.  Jaktfalken kan også ses om man er heldig. Denne er rødlistet, og også veldig sårbar for forstyrrelser. Noen av artene starter forberedelse til hekking allerede […]

Møte i prosjektgruppa Halti Interreg

  Onsdag 13. og torsdag 14. utarbeidet vi videre informasjonsstrategier og arbeidsplaner. Vi gleder oss til å gjøre informasjon om vandreturer over landegrensene i Halti-området bedre og mer tilgjengelig for alle. Vi skal også forbedre merking og skilting i området, og etablere et varig samarbeidsorgan mellom Norge og Finland.  

Vintertur til Somajavri

  Vidda vinterstid er et fantastisk skue. Fra Saraelv/Ovi Raishiin er det en drøy dagsmarsj til Somashytta. Strekningen er en del av Nordkalottruta og kan ferdes både sommer og vinter. Hytta ligger i Ráisduoattarháldi landskapsvernområde, omtrent 30 km fra Saraelv langs Nordkalottruta nordfra, og 56 km fra Kilpisjärvi sørfra. Sørfra finnes flere hytter på finsk side man kan benytte, med […]

Nytt navn – samme innhold

Vi gjør det nå enklere for oss selv og våre brukere. All informasjon samles under merkevarenavnet Reisa nasjonalpark. Vår Facebookside og Instagramkonto endrer også navn fra Visit Reisa til Reisa nasjonalpark. Med dette samler vi all oppdatert informasjon, og det blir i tråd med den nasjonale strategien for merkevaren Norges nasjonalparker. For oppdateringer og nyheter […]

Fullsatt team

Her er gruppa som skal jobbe for utvikling og forvaltning av Reisa Nasjonalpark! Odd Rudberg, Rune Benonisen, Asgeir Blixgård, Ann-Hilde Henriksen, Elina Hutton, Marianne Bilden (fotograf) Med historisk mange på laget skal vi bli bedre på alt. Halti Nasjonalparksenter AS deltar i det spennende og viktige Interreg-prosjektet «HALTI Transboundary Area». Gjennom dette skal vi knytte […]

Ny forvalter vil utvikle og bevare

Elina Hutton kommer til oss fra Kilpisjärvi i Finland. Gjennom deltakelse i Interregs prosjekt «HALTI» knytter vi oss nærmere våre naboer og jobber for å utvikle og bevare natur- og kulturområdet i Halti landskapsområdet. Elina har tidligere vært næringsliv-sjef i kommunen Enontekis, og jobbet på Kilpisjärvi biologiske forskningsstasjon. Hun skriver nå sin doktorgradsavhandling om hvordan man […]

Kameratredning i snøskred

Når du ferdes i skredterreng skal du alltid ha med deg sender/mottaker, spade og søkestang. Riktig utstyr er viktig, men du må også lære å bruke det! Les mer om kameratredning på varsom.no    

Nye ansatte

Ann-Hilde Henriksen Nikolaisen tiltrer i 50% stilling som prosjektmedarbeider 20. februar 2019. Hennes hovedoppgaver vil være drift og informasjon. Elina Hutton tiltrer i 50% stilling som prosjektmedarbeider 15. januar 2019. Hennes hovedoppgave vil være besøkforvaltning. Marianne Strand Bilden er tilsatt i 20% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider. Vi ønsker de nye velkommen og gleder oss til […]

Naturveileder slutter

Fra og med 1. mai skal han jobbe hos Miljødirektoratet knyttet til nasjonalparkene i Norge. Vi takker for innsatsen her på Halti og ønsker han lykke til i den nye jobben!