Nyheter

Utstilling på Halti

Skitur – før og nå 15. april var det påskeåpen dag på Halti og over 130 besøkende fikk med seg åpningen av samarbeidsutstillingen «Skitur – før og nå». Over to rom kunne gjester sammenligne nye og gamle ski, soveposer, kaffekjeler, kompass og annet utstyr. Vi har også hatt besøk av skoleklasser, lag, bedrifter og ungdomsgrupper […]

Reinflytting og kalving

De fleste i Nord-Troms er vel vandt til reinens flytting og kalving. Noe er likevel verd å nevne igjen, slik at vakre naturopplevelser forblir gode for alle. Unngå å falle for fristelsen og nærme seg en hvilende flokk. Skremmes en, løper gjerne alle. Høye lyder skremmer flokken. Hunder, roping og droner kan skremme reinsdyra. Nyfødte […]

Skitur på Halti fjell

Fjellmassivet Halti er stort og mektig, og både skiller og binder sammen Norge og Finland. Navnet Halti er utledet av det gamle samiske ordet haldos, som igjen viser til noe stort, tillitsfullt og mektig som man trygt kan overlate sin sjel til. Med andre ord; et fjell av myter! Ansatte i Halti nasjonalparksenter og i […]

Skredkurs for ungdom

Vi setter fokus på gode og trygge naturopplevelser og hvordan man enkelt kan unngå risikoen for å bli tatt av snøskred. Vinterfjellet er flott nå! Bruker man det med respekt får man store opplevelser. Enten man er ute på ski, snowboard, til fots eller på skuter vil man måtte forholde seg til snøskred i vinterfjellet […]

Ovi Raishiin for alle

Vi ønsker at alle skal få gode naturopplevelser!   Vi vet at det ikke er like enkelt for alle. Noen har små bein, noen har gamle bein og noen trenger hjelpemidler for å ferdes. Enda flere vet kanskje ikke helt hvordan man kommer seg fra «Monsen på TV» til «Friskus på fjellet». Heldigvis er nasjonalparken […]

Vårjevndøgn i Reisa nasjonalpark

På dalen sin østre side merkes det godt at sola begynner å ta tak. Noen små isras og snørenner har løsnet og seget nedover, og Mollisfossen har fått et hull i issøylen. Fortsatt er det gode forhold på elveisen oppover dalføret, men vi vet at det forandrer seg fort så snart det blir en mildværsperiode. […]

Klippehekkende rovfugler i Reisa nasjonalpark

I Reisa nasjonalpark er det registrert over 120 hekkende fuglearter.  De bratte klippeveggene langs dalen gir god tilgang på hekkemuligheter for flere av våre rovfuglarter som Fjellvåk, Kongeørn, Dvergfalk og Tårnfalk.  Jaktfalken kan også ses om man er heldig. Denne er rødlistet, og også veldig sårbar for forstyrrelser. Noen av artene starter forberedelse til hekking allerede […]

Møte i prosjektgruppa Halti Interreg

  Onsdag 13. og torsdag 14. utarbeidet vi videre informasjonsstrategier og arbeidsplaner. Vi gleder oss til å gjøre informasjon om vandreturer over landegrensene i Halti-området bedre og mer tilgjengelig for alle. Vi skal også forbedre merking og skilting i området, og etablere et varig samarbeidsorgan mellom Norge og Finland.  

Vintertur til Somajavri

  Vidda vinterstid er et fantastisk skue. Fra Saraelv/Ovi Raishiin er det en drøy dagsmarsj til Somashytta. Strekningen er en del av Nordkalottruta og kan ferdes både sommer og vinter. Hytta ligger i Ráisduoattarháldi landskapsvernområde, omtrent 30 km fra Saraelv langs Nordkalottruta nordfra, og 56 km fra Kilpisjärvi sørfra. Sørfra finnes flere hytter på finsk side man kan benytte, med […]

Nytt navn – samme innhold

Vi gjør det nå enklere for oss selv og våre brukere. All informasjon samles under merkevarenavnet Reisa nasjonalpark. Vår Facebookside og Instagramkonto endrer også navn fra Visit Reisa til Reisa nasjonalpark. Med dette samler vi all oppdatert informasjon, og det blir i tråd med den nasjonale strategien for merkevaren Norges nasjonalparker. For oppdateringer og nyheter […]